Hjælp med skøde ved bodeling skilsmisse

Jurist- og Skødehuset er specialiseret i at behandle sager vedr. bodeling skilsmisse, hvor den ene part overtager det fælles skøde

Overdragelse af fast ejendom og skøde ved skilsmisse/separation – Jurist- og Skødehuset sørger for korrekt og professionel udfærdigelse af skøde ved skilsmisse/separation eller ophør af parforhold. Når den ene af jer skal overtage den fælles bolig er det vigtigt at få de vanskelige juridiske aspekter behandlet af erfarne rådgivere, der ved, hvordan bodeling skilsmisse håndteres..

Vi udarbejder det særeje ægtepagt, der passer til jeres situation.

Ved skødeskrivning skilsmisse er der specielle regler, blandt andet en reduceret tinglysnings afgift (kun ved ophør af reelle ægteskaber/skilsmisse).

Vi kan hjælpe med en rettidig tinglysning.

Vi tilbyder erfaren hjælp og service med bodeling skilsmisse

Her hos Jurist- og Skødehuset har vi mere end 20 års erfaring med overdragelse, køb og salg af fast ejendom samt papirgang og kontakt til de rette myndigheder, vi kan derfor tilbyde erfaren hjælp og service med skøde behandling ved skilsmisse/separation, når den ene part skal overtage den hidtil fælles bolig.

Vi bistår med udfyldelse af skilsmissepapirer og bodelingsoverenskomst.

Fraflytning i forbindelse med skilsmisse eller separation forudsætter et nyt skøde, hvis det er en permanent løsning.

I dette nye skøde, et skilsmisseskøde, overtager den ene ægtefælle de gældsforpligtelser samt den faste ejendom, der her hører med. Sådan et skøde, hvor den ene ægtefælle overtager den anden ægtefælles del, kaldes også et skilsmisseskøde. Der gælder desuden særlige regler for skilsmisseskøder kontra almindelige skøder.

Kontakt Jurist- og Skødehuset på tlf. 60 61 76 78 eller 40 22 00 13 hvis du/I skal bruge hjælp til et skøde ved bodeling skilsmisse.

skilsmisse bodeling

Ring mig op

Vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Besked
er sendt

js€jurist-og-skoedehuset.dk