Udfærdigelse af købsaftale

Skødeskrivning - Hvem skriver et skøde?

Professionel skødeskrivning

Lad altid en professionel jurist eller advokat skrive dit skøde. Det er en omfattende procedure med utrolig mange faldgruber, du som privatperson muligvis ikke er klar over. Et skøde er et virkelig vigtigt dokument, og der er en årsag til, at der bliver uddannet jurister og advokater, der kan hjælpe kommende boligejere med at skrive et skøde, der lever op til gældende krav.

Krav til skødet

Som skrevet er der mange krav til, hvad et skøde skal indeholde. Det er altid en fordel for dig at sætte dig ind i, hvad et skøde skal indeholde, også selvom du får professionel hjælp. For at du er bedre rustet til et møde med din jurist, kan du nedenfor læse hvilke aspekter, du skal være ekstra opmærksom på under en skødeskrivning.

  • Køber og sælgers navne, CPR-numre, nuværende adresser osv.
  • Hvad er det, som skal sælges? Og skal der tages forbehold for eventuelle ændringer der kommer til at være foretaget, når køber overtager boligen? Indgår der hårdehvidevarer i salget?
  • Sælger oplyser boligens nuværende stand
  • Dato for overtagelse
  • Dato for hvornår betalingen skal falde
  • Købesummen og en eventuel ratebetaling og sælgerpantebreve
  • Om der er gæld i boligen
  • Hvem skal betale omkostningerne ved bolighandlen
  • Underskrifter fra alle involverede parter (køber og sælger)
  • Tinglysning af skødet

Et skøde kan have mange forskellige udformninger, men de ovenstående punkter er som minimum, det et skøde skal indeholde. Der findes selvfølgelig andre områder, som kan gøre sig gældende i netop dit tilfælde og derfor anbefales det, at du til enhver tid kontakter en jurist eller advokat for at få udformet et sikkert skøde, hvori alle situationer og aspekter indgår.

Hvis du ønsker hjælp til at få skrevet et sikkert skøde og ikke mindst få ro i sindet, så skal du være velkommen til at kontakte os hos Boligpartneren, så kan vi hjælpe dig.

Udfærd

Ring mig op

Vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Besked er sendt