Bodeling skilsmisse

Hjælp med skøde til bodeling og skilsmisse

Boligpartneren er specialiseret i at behandle sager vedr. Bodeling og skilsmisse, hvor den ene part overtager det (tidligere) fælles skøde.

Overdragelse af fast ejendom og skøde ved skilsmisse/separation – Boligpartneren sørger for korrekt og professionel udfærdigelse af skøde ved skilsmisse/separation eller ophør af parforhold. Når den ene af jer skal overtage den fælles bolig, er det vigtigt at få de vanskelige juridiske aspekter behandlet af erfarne rådgivere, der ved, hvordan en bodeling skilsmisse håndteres.

Vi udarbejder en særeje ægtepagt, der passer til jeres situation.

Når det kommer til skødeskrivning, er der specielle regler, blandt andet en reduceret tinglysnings afgift. Dette er kun ved ophør af reelle ægteskaber/skilsmisse - ikke samlivsophævelse.

Vi kan hjælpe med en rettidig tinglysning.

Fraflytning i forbindelse med skilsmisse eller separation forudsætter et nyt skøde, hvis det er en permanent løsning.

I dette nye skøde, et skilsmisseskøde, overtager den ene ægtefælle de gældsforpligtelser, samt den pågældende faste ejendom, Sådan et skøde, hvor den ene ægtefælle overtager den anden ægtefælles del, kaldes også et skilsmisseskøde. Der gælder desuden særlige regler for skilsmisseskøder kontra almindelige skøder.

Når skilsmisseskøder skal skræddersyes og sammensættes, er der mange vigtige faktorer som kommer i spil – skilsmisseskøder skiller sig betydeligt ud fra almindelige skøder, servitutskøde, håndpant- og frigørelsesskøde, m.m.

Nedenstående listes nogle punkter, som er vigtige at tage højde for:

Reduceret tinglysningsafgift

Når det kommer til skilsmisseskøder, tildeles der en reduceret tinglysningsafgift. Det vil sige, at omkostningerne. I forbindelse med, tinglysning af skødet, er lavere i forhold til de almindelige skøder. Formålet med denne reduktion er at imødekomme de særlige og omvæltende omstændigheder, der følger med en skilsmisse, og gøre det mere overkommeligt for begge parter at opnå en retslig opdeling af ejendommen.

Deling af ejendom og gældsforpligtelser

Ved skilsmisseskøder er det yderst vigtigt, at en præcis og retfærdig deling af ejendom og gældsforpligtelser mellem ægtefællerne forekommer. Dette inkluderer at ejendomsretten til den ene ægtefælle overføres, da han eller hun skal overtage boligen, der var fælles tidligere. Derudover forekommer en overførsel af eventuelle tilhørende gældsforpligtelser. Det er vigtigt at identificere og evaluere alle aktiver og passiver i forbindelse med skilsmisseskødet, for at sikre at fordelingen mellem parterne forløber på en retfærdig facon.

Særejeægtepagt

Ved skilsmisseskøder, kan der også være behov for en særejeægtepagt, eller ændringer af en eksisterende ægtepagt. En særejeægtepagt fastsætter økonomiske forhold mellem ægtefællerne. Disse er typisk: ejendomsrettigheder, gældsforpligtelser og evt. underholdsforpligtelser. Ægtepagten udarbejdes og indgås i overensstemmelse med lovgivningen og sikrer, at parterne er enige om de økonomiske vilkår vedr. deres skilsmisse og ejendomsdeling.

Særlig opmærksomhed på følelsesmæssige aspekter: Skilsmisser kan være en følelsesmæssig belastende udfordring, og det er yderst vigtigt at tage hensyn til de særlige omstændigheder og behov parterne måtte have under skilsmisseskødet. Dette kan indbefatte behovet for ekstra støtte, vejledning og fleksibilitet i forbindelse med deling af ejendom og gældsforpligtelser. Hos Boligpartneren besidder vi betydelig erfaring omhandlende skilsmisseskøder og sammensætningen heraf, samt, er vi forståelige overfor de følelsesmæssige aspekter, denne proces kan medføre. Der for vægter vi dette yderst højt og sikre, at hele processen forløber så problemfrit som muligt.

Læs også:

Vi tilbyder altid en uforpligtende og gratis samtale

Ring mig op

Vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Besked er sendt