Udfærdigelse af købsaftale

Hjælp med skøde ved bodeling skilsmisse

Boligpartneren er specialiseret i at behandle sager vedr. bodeling skilsmisse, hvor den ene part overtager det (tidligere) fælles skøde

Overdragelse af fast ejendom og skøde ved skilsmisse/separation – Boligpartneren sørger for korrekt og professionel udfærdigelse af skøde ved skilsmisse/separation eller ophør af parforhold. Når den ene af jer skal overtage den fælles bolig er det vigtigt at få de vanskelige juridiske aspekter behandlet af erfarne rådgivere, der ved, hvordan en bodeling skilsmisse håndteres.

Vi udarbejder den særeje ægtepagt, der passer til jeres situation.

Ved skødeskrivning skilsmisse er der specielle regler, blandt andet en reduceret tinglysnings afgift. Dette er kun ved ophør af reelle ægteskaber/skilsmisse - ikke samlivsophævelse.

Vi kan hjælpe med en rettidig tinglysning.

Fraflytning i forbindelse med skilsmisse eller separation forudsætter et nyt skøde, hvis det er en permanent løsning.

I dette nye skøde, et skilsmisseskøde, overtager den ene ægtefælle de gældsforpligtelser samt den faste ejendom, der her hører med. Sådan et skøde, hvor den ene ægtefælle overtager den anden ægtefælles del, kaldes også et skilsmisseskøde. Der gælder desuden særlige regler for skilsmisseskøder kontra almindelige skøder.

Ring mig op

Vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Besked er sendt