Hvad er et skøde

Hvad er et skøde?

Hvis du skal købe eller sælge en ejendom, er skødeskrivning en uundværlig del af det. Men hvad er et skøde egentlig? Det er der mange, der ikke er helt klar over.

Et skøde er det dokument, der beviser, at du eller I er den retmæssige ejer af en bolig. Når skødet skal udfærdiges, er det vigtigt, at det bliver gjort korrekt, ellers vil det blive afvist af Tinglysningsretten.

Hvad er et skøde og hvad skal det indeholde?

Typisk vil det være skødet, der dokumenterer de vigtigste fakta omkring den bolighandel, som du har indgået. Det vil sige, at der bl.a. skal stå helt basale oplysninger såsom navnet på køber og sælger, data om den bolig, som I har handlet, hvilken pris boligen er købt for, og hvordan den bliver betalt af køber, samt hvornår den skal overdrages fra sælger til køber.

Skøde versus købsaftale

Mange mennesker forveksler skødet med den såkaldte købsaftale, men der er faktisk tale om to forskellige dokumenter, selvom de begge har med boligkøbet at gøre. Hvor skødet helt overordnet dokumenterer et skift i ejerskab over en bolig, er købsaftalen en beskrivelse af, hvad der er inkluderet i handlen.

Købsaftalen er dokumentation for den aftale, som køber og sælger har indgået, og derfor vil den indeholde langt flere detaljer omkring boligkøbet, for eksempel om der hører vaskemaskine med, hvilke vilkår der gælder for overdragelsen og så videre. Pris og overdragelsesdato er også inkluderet, og derfor kan skødet og købsaftalen siges at overlappe hinanden. Men du har brug for begge dele for at være sikret rent juridisk i forbindelse med købet. En stor forskel på de to typer dokumenter er, at skødet skal tinglyses for at have gyldighed.

Tinglysning af skødet

For at skødet kan træde i kraft, skal det først underskrives af begge parter, og efterfølgende skal det tinglyses. Det gør du digitalt, og i dag skal skødet blot underskrives med NemID af køber og sælger. Hvis skødet kommer tilbage fra tinglysningen uden anmærkninger, kan købesummen frigives til sælger. Købesummen bør ikke frigives før og altid tidligst på overtagelsesdagen

Hvis skødet ikke er udfærdiget korrekt, vil skødet blive afvist af Tinglysningsretten. Derfor vil det som regel være det bedste, hvis du får juridisk bistand til skødeskrivningen for at sikre dig, at skødet er gyldigt og kan tinglyses uden problemer.

Boligpartneren har mere end 25 års erfaring med boligkøb og udfærdigelse af skøder, og hos os får du hurtig ekspeditionstid og favorable priser. Kontakt os allerede i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med skødeskrivning, boligkøb eller boligsalg.

Ring mig op

Vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Besked er sendt