Udfærdigelse af købsaftale

Skilsmissepapirer

Boligpartneren håndterer alle juridiske aspekter af jeres skilsmisse og bistår jer med at udfylde alle relevante skilsmissepapirer, herunder bodelingsoverenskomst og skilsmisseskøde.

Hvis I har besluttet jer for at blive skilt, er der mange ting, I skal tage stilling til. Hvordan håndterer I bodelingen? Hvordan skal I forholde jer ved særeje, og hvad gør I med huset?

I kan med fordel søge juridisk bistand og dermed undgå alle faldgruberne ved en skilsmisse.

Har I indgået en ægtepagt, skal I være opmærksom på at værdier, der er omfattet af skilsmissesæreje ikke indgår i den fælles bodeling.

Få reduceret tinglysningsafgift

Involverer bodelingen fast ejendom, skal I tage stilling til, om huset skal sælges, eller om det skal overdrages til den ene af jer. Hvis I vælger en overdragelse, skal der udformes et særligt skilsmisseskøde. Et skilsmisseskøde er omfattet af særlige regler og giver blandt andet mulighed for en reduceret tinglysningsafgift.

Mange års erfaring med skilsmissepapirer

Lad Boligpartneren ordne jeres skilsmissepapirer i forbindelse med bodeling skilsmisse, skødeskrivning og skødeoverdragelse. Vi har mere end 25 års erfaring med bodeling, hussalg og skødeoverdragelse ved skilsmisse.

Kontakt os her.

Ring mig op

Vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Besked er sendt