Udfærdigelse af købsaftale

Udfærdigelse af skøde

Hos Boligpartneren kan vi hjælpe dig med udfærdigelse af skøde

Når du har købt en bolig, skal du sørge for at få udfærdiget et skøde. Skødet er et dokument, som der skal sikre din ret til den købte bolig. Via skødet får du som køber tinglyst retten til at overtage ejendommen. Det betyder, at der sker en offentlig registrering af din rettighed til ejendommen, som sikrer, at du er den retmæssige ejer. For at tinglysningen kan forløbe uden problemer, skal skødet være udfærdiget, så det ikke indeholder uklare punkter eller kan afvises af Tinglysningsretten. Hvis du vil undgå unødvendige merudgifter og forsinkelse af købsprocessen, anbefaler vi derfor, at du får en erfaren jurist eller boligadvokat til at bistå dig. Her kan vi hos Boligpartneren hjælpe dig.

Hvad er et skøde?

Et skøde er det sidste dokument, der skal underskrives i en ejendomshandel. Det er ikke en købsaftale, men kan mere anses som en slags købskvittering til køberen, som indeholder nogle helt basale oplysninger såsom:

  • Købers og sælgers navne
  • Ejendommens adresse
  • Købesummen og pantehæftelser
  • Den officielle ejendomsvurdering
  • Angivelse af servitutter
  • Overtagelsesdatoen

Du kan læse mere om kravene til skødeskrivning her.

Professionel assistance til udarbejdelse af skøde

Som køber kan du vælge selv at stå for udfærdigelse af skødet. Dog anbefaler vi altid professionel assistance, når du skal udarbejde et skøde, således at der ikke opstår problemer med at få det formelle ejerskab over din kommende bolig. En skødeskrivning kan nemlig indeholde mange faldgruber, som kan give dig problemer med tinglysningen. I værste fald vil Tinglysningsretten ikke godkende skødet, og afviser skødet. Der kan også forekomme såkaldte ”retsanmærkninger”. Disse retsanmærkninger skal så slettes inden, at skødet kan tinglyses. Derfor anbefaler vi, at man får professionel hjælp til udarbejdelsen af skødet, da det oftest er det mest effektive og billigste i sidste ende. Hos Boligpartneren har vi over 25 års erfaring, hvilket sikrer dig en gennemarbejdet købsproces og en kort ekspeditionstid. Foruden vores egen store viden om juridisk boligrådgivning samarbejder vi også med en boligadvokat. Du kan derfor trygt overlade dit skøde til os.

Hvorfor skal et skøde tinglyses?

Et skøde skal tinglyses for, at kunne beskytte køber mod sælgers kreditorer og andre potentielle købere En tinglysning er en registrering af de rettigheder, der knytter sig til ejendommen. Hvis skødet ikke bliver tinglyst, kan sælgers  kreditorer foretage udlæg i ejendommen, selvom både sælger og køber allerede har underskrevet en købsaftale. Ved tinglysning beskyttes køberen også imod, at sælgeren sælger ejendommen igen. Hvis du som køber ikke når at få tinglyst dit skøde, og sælgeren sælger ejendommen til en anden køber, som i god tro tinglyser skødet før dig, mister du, som oprindelig køber, faktisk retten til ejendommen. Derfor er vigtigt at få tinglyst skødet hurtigst muligt.

Hvor finder jeg mit skøde?

I Danmark har tinglysning siden 2009 foregået digitalt. Du kan derfor finde dit tinglyste skøde på tinglysning.dk. Når du skal underskrive skøde, foregår det med NemID og en elUektronisk blanket på Tinglysningsrettens hjemmeside. Tidligere skulle der ved tinglysning medfølge en såkaldt tinglysningsgenpart, som var en kopi af skødet, som efter tinglysningen blev opbevaret af Tinglysningskontoret i den pågældende ejendoms aktmappe.

Skal vi også hjælpe dig med dit skøde?

Hos Boligpartneren kan vi hjælpe dig med udfærdigelse af skøde, så selve processen forløber så gnidningsfrit og hurtigt som muligt. Foruden skødeskrivning, kan vi også hjælpe dig igennem hele processen ved din bolighandel.

Kontakt os endelig på telefon eller mail, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Hos Boligpartneren har vi sparet alle unødvendige udgifter væk, så vi kan tilbyde dig markedets bedste priser – uden at gå på kompromis med den gode service og høje faglighed.

Find kontaktoplysninger her.

 

Ring mig op

Vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Besked er sendt