Udfærdigelse af købsaftale

To former for skøde

Der findes to former for skøde rent begrebsmæssigt. Det vil sige, at der er et betinget skøde og et endelig skøde. Når der er tale om et betinget skøde, så er det betinget af et eller flere forskellige forhold, det kunne eksempelvis være omhandlende datoen for købesummens betaling.

Når et betinget skøde bliver tinglyst så vil tinglysningsdommeren sørge for at fastsætte en dato for, hvornår betingelsen skal opfyldes. Det anbefales, at du til enhver tid bruger professionel hjælp til skødeskrivning.

Hvis betingelsen bliver opfyldt inden tidsfristen udløber, så er det endeligt og boligen er nu købers. Såfremt betingelsen ikke bliver opfyldt indenfor tidsfristen, kan sælger ophæve aftalen, hvis han ønsker det.

Hushandel - Når skødet er underskrevet

Så snart du har underskrevet skødet, skal skødet tinglyses, hvilket vil sige, at det skal registreres, således at du kan blive den retmæssige ejer af boligen. På den måde hæfter du ikke for de hængepartier sælger måtte have i boligen, rent økonomisk.

Når du har sørget for, at få tinglyst skødet, så er din handel faktisk på plads, og du kan nu flytte ind i din nye bolig.

Hvis du herefter pludselig opdager, at sælger ikke har overholdt de punkter, som er i skødet, det kunne eksempelvis være en aftale om, at du skal overtage hårde hvidevarer, men sælger har taget dem med, står du pludselig overfor en langt mere alvorlig lovovertrædelse. Derfor anbefales det, at du kontakter din advokat med det samme.

Det ses dog kun ganske sjældent, men det er noget, du som køber skal være opmærksom på i forbindelse med et huskøb.

Uanset hvilket problem du måtte stå overfor, så kan du altid kontakte os hos Boligpartneren, så kan vi hjælpe dig.  

Udfærd

Ring mig op

Vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Besked er sendt